PipeTigWelding

Produksjon

På vårt anlegg produserer vi forskjellige konstruksjoner fra aluminium, karbon og rustfritt stål.


 Hovedrettningene:


Skipsbygging og fiskeoppdrett:
•    Utstyr 
•    Plattformer
•    Binger
•    Luker
•    Tanker


Offshore olje- og gassindustri:
•    Rekkverk
•    Plattformer
•    Gitter OSP
•    Kabelbeskyttelse


 Tanker og containere av forskjellige former og til forskjellige formål.