CompleteWelding

Teenused

Pakume järgmiseid teenuseid:


Koostus ja keevitus
Ettevõttes korraldatakse detailide koostust ja keevitamiseks ettevalmistamist.  
Keevitus toimub järgmiste meetodite põhjal:

  • 111 (MMA)
  • 135 (MIG/MAG)
  • 136 (MIG/MAG)
  • 141 (TIG)

Vajadusel on võimalik keeruliste konstruktsioonide lõppkoostus: välisseadmestiku, hüdraulsüsteemide jne. montaaž.  

Projektteenused:

•    Kolmemõõtmeline modelleerimine ARPA programmis. Mahuka 3D modelleerimise meetodid tagavad 100 %-lise koostuse montaažil, samuti kõrge projekteerimiskiiruse. Hakkame looma kolmemõõtmelisi mudeleid, kasutades programmides modelleerimise, stimuleerimise ja visualiseerimise funktsioone.  
•    Detailprojekteerimine (Workshopdrawings): meie meeskond töötab välja teie toodangu kahemõõtmelised tööjoonised, rakendades selleks laialdasi oskuseid, muuhulgas keevitusprotseduure (WPS), detailjooniseid ja juurdelõikuskaarte, keevisõmbluste jälgitavuslehti.  
 

Projektjuhtimine ja kvaliteedi kontroll:

 
Tootmisjuhtimist planeeritakse ja korraldatakse ISO 9001 standardi alusel. Kvaliteedikontroll toodangu valmistamise kõikidel etappidel.  


Täiendavad võimalused:


Mehhaanilist töötlust, galvaniseerimist, värvimist, hapetega töötlemist, passeerimist jm. teeme meie partnerite abiga.  


Logistika ja transport: 

Samuti osutame valmistoodete ja metallkonstruktsioonide hoiu- ja kohaletoimetamise teenust.

 


Meie vaieldamatuteks eelisteks on  isikliku konstruktoribüroo, tootmisbaasi ja montaažirühma  kompleks. Tänu osalusele kõikides tehtavate tööde etappides, suudame lühiaja jooksul saavutada maksimaalset kvaliteeti ja seda kõike toodangu ja teenuste optimaalsete hindadega.